BioBuilder start pilot gerobotiseerde productie biobased bouwmateriaal op boerenerf

BioBuilder start pilot gerobotiseerde productie biobased bouwmateriaal op boerenerf

Boeren die op eigen erf stro, mest of vezelgewassen verwerken tot biobased bouwmaterialen. Dat is het doel van de pilot die BioBuilder gestart is. In dit project wordt het prototype van de gerobotiseerde productie van biobased bouwmaterialen ontwikkeld en in de praktijk op het boerenerf getest. Op termijn moet deze methodiek de bouw verduurzamen door opschaling van de productie van biobased prefab elementen van verschillende boerenerven voor minimaal 2.000 woningen per jaar.

BioBuilder heeft in landbouwbedrijf GroeneWoudGas in Sint Oedenrode een goede partner gevonden voor de introductie van een eerste prototype van de productie installatie waarmee de biobased bouwelementen worden gemaakt. Met ondersteuning van de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) is in juni 2023 het pilotproject gestart. “Het doel van dit project is om te laten zien hoe boeren de verwaarding van stro, mest of vezelgewassen tot biobased bouwmateriaal kunnen realiseren op hun eigen erf”, zegt Rembert van Noort, medeoprichter en directeur van BioBuilder. “Dit doen we door een pilotinstallatie te bouwen bij GroenewoudGas waar we demonstreren hoe dit in de praktijk werkt”. Het pilotproject voorziet in het ontwerp, de bouw en het testen van het prototype van de productie installatie door BioBuilder. De laatste stap in het project is een praktijktest met verschillende biobased isolatiematerialen bij GroeneWoudGas.

Luchtfoto van het erf van GroeneWoudGas, waar het prototype van BioBuilder wordt geplaatst. (fotocredit: GroeneWoudGas)

Gerobotiseerd proces voor opschaling biobased bouw
De productie van BioBuilder gaat via een volautomatisch productieproces, ondergebracht in één of meerdere containers. Van de geproduceerde bouwmaterialen gaat BioBuilder prefab bouwelementen maken waarmee bouwbedrijven nieuwe biobased woningen kunnen realiseren. Door het productieproces op deze manier samen met boeren in te vullen ontstaat een gerobotiseerd, industrieel en schaalbaar proces. Hierdoor wordt het stapsgewijs opschalen van de productie van biobased materialen makkelijker en betaalbaarder. De planning is om in een aantal jaren door te groeien tot meerdere productiecontainers bij verschillende boeren, met een gezamenlijke capaciteit voor de productie van prefab bouwelementen voor minimaal 2.000 woningen per jaar.

Schematische weergave van de verbinding tussen bouw en landbouw door BioBuilder. Het pilotproject richt zich op het realiseren van het gerobotiseerde productieproces bij de boer

Duurzaam verdienmodel voor bouw én landbouw
Door de bouw en de landbouw op deze manier te verbinden biedt BioBuilder de boeren een verdienmodel om stro, mest en vezelgewassen beter te verwaarden. Tegelijkertijd worden bouwbedrijven voorzien van de biobased bouwmaterialen die nodig zijn om de bouw te verduurzamen. De boeren telen (nieuwe) biobased grondstoffen of zetten hun restproducten, zoals stro of mest, in. De teelt van extensieve vezelgewassen, zoals miscanthus, draagt bij aan de vermindering van de stikstofuitstoot, wat zorgt voor het herstel van natuurgebieden en het mogelijk maken van bouwprojecten. Die bouwprojecten kunnen vervolgens met de geproduceerde biobased bouwmaterialen worden gerealiseerd. Zo biedt BioBuilder een circulaire oplossing voor het doorbreken van de stikstofimpasse.

Over BioBuilder
BioBuilder is een startup die biobased bouwen mogelijk maakt door bouw en landbouw te verbinden. Dit doet BioBuilder door het ontwikkelen en produceren van biobased prefab bouwelementen met inzet van nieuwe technologie. Het doel is om biobased wonen betaalbaar te maken én te werken aan een verdienmodel voor boeren en bouwers.

Over GroeneWoudGas
GroeneWoudGas is het bedrijf van agrarisch ondernemer Frank van Genugten. Dit bedrijf bestaat uit een akkerbouwtak en een vergistingsinstallatie die uit koemest energie (groengas), mestproducten (kunstmestvervangers, mestkorrels, veenvervangers) en bouwmateriaal (bouwplaten) produceert.

Over de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant
De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord – Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.